Promocija francoščine v OŠ, SŠ in širši javnosti


Sodelovanje pri projektih:

Slovensko francoski- seminar

Frankofonski dan v Celju

Frankofonski festival v Kranju

Bralna značka za SŠ

Informacije o mednarodnih kongresih FIPF-a


Ostalo:

Akcija za pridobitev novih članov

Akcija za pridobitev novih prijateljev društva, za zbiranje finančnih sredstev

Aktivnosti za pridobitev statusa organizacije, ki deluje v javnem interesu.


 

Naš program je optimističen, naši člani tudi, le premalo nas je! Vabimo učitelje in vse frankofile. Pridružite se nam, ne bo vam žal!  

 

Splošni program društva in poslanstvo SDUF

 

 sta zapisana  v statutu društva, prednostne naloge društva pa so:

 

 

        Vse, kar vas  v zvezi z društvom zanima, najdete na http://www.sduf.si in http://sdufnovice.blogspot.com/


SDUF program za šolsko leto 2017/2018


Activités et projets de la SDUF 2017/2018
Mednarodni kongres v sodelovanju z

                                      


od 26. do 28. sept 2018 v Ljubljani


                                   Congrès international avec l’APFA

                         (Association des professeurs de français en Autriche)

                                   du 26 au 28 septembre 2018 à LjubljanaTekmovanje iz znanja francoščine za SŠ

                  Concours de la langue française pour lycéens

 

šolsko (scolaire) : 16. – 23. oktober 2017

državno (national) : 25. november 2017 na Gimnaziji Franceta Prešerna v KranjuTekmovanje iz znanja francoščine za OŠ

                 Concours de la langue française pour collégiens

šolsko (scolaire) : 01.– 09. februar 2018

državno (national) : 23. marec 2018 na OŠ Ketteja in Murna v LjubljaniProjekt »17. frankofonski festival v Kranju« z OŠ OREHEK

                  17ème Festival francophone de Kranj avec l'Ecole OŠ Orehek


    v maju 2018 v Kranju


Projekt »Vivre avec le livre« za OŠ: bralno razumevanje

                         Projet d'éveil à la lecture en français Vivre avec le livre pour collégiens


v aprilu 2018

za teste in simbolične nagrade za udeležence poskrbi SDUF

Conception des tests d'évaluation et récompenses symboliques pour les

      participants.


Projekt »Le théâtre en classe« - za OŠ, SŠ – gledališče pri pouku

                     Projet Le théâtre en classe pour collégiens et lycéens


zbiramo gledališke prispevke (objava na www.sduf.si) za uporabo pri pouku

     recueil de contributions à utiliser en classe (publication sur notre site www.sduf.si

nudimo pomoč pri gledaliških urah v razredu

     aide proposée aux professeurs lors de leurs cours de théâtre en classe


  Spletna stran z digitalnimi gradivi-pripomočki za promocijo francoščine

                         Page Outils numériques pour la promotion du français (sur notre site)Sodelovanje z Mednarodnim združenjem profesorjev francoščine FIPF

          - Komisija za Centralno in Vzhodno Evropo (CECO),

            predsednica CECO: Jacqueline Oven

    Coopération avec la Fédération internationale des professeurs de  

français FIPF – Commission de l’Europe centrale et orientale (CECO),   

présidente de la CECO : Jacqueline Oven


kongresi (regionalni CECO, evropski, svetovni)

      congrès (régionaux CECO, européens, mondiaux)

projekti (CECOLang)

projets (CECOLang)

izobraževanje naših članov (stages des cadres associatifs)

formations pour nos membres (stages des cadres associatifs)

natečaji (Florilège, Marie Curie)

      concours (Florilège, Marie Curie)